Jag som driver detta företag började 1997, efter min kandidatexamen i elektroteknik, arbeta som elingenjör och systemutvecklare av avancerade industrisystem till tillverkningsindustrin. Efter några år var mitt fokus istället IT-industrin där jag har arbetat sedan 2000. Jag började som systemutvecklare och senare arbetade jag med kravhantering som affärsanalytiker och som produktägare. 2008 började jag jobba som konsult och sedan 2012 har jag mitt eget företag.

Det senaste året har mina uppdrag varit affärsanalytiker, projektledare och interimschef för en IT-avdelningen. Jag har arbetat inom olika branscher som möbelindustrin, mobilindustrin, apoteksindustrin och byggbranschen med fokus på att skapa IT-lösningar som förenklar det dagliga arbetet för kärnverksamheten.

Jag har alltid absolut fokus på företagets intresse och dess styrkor och jag bidrar med mina kunskaper och erfarenheter jag har med mig från tidigare uppdrag.

Jag ser mig själv som en intuitiv person som är passionerad att hjälpa och förbättra för kunder och deras anställda.

För mig är engagemang en självklarhet och jag driver saker framåt så även om jag ibland möter motgång. Jag vågar säga att jag är lätt att jobba med och ger raka svar.

För mig är det viktigt att vi har kul tillsammans och att vi utvecklas med våra kunder i önskad riktning. Jag drivs av denna tankegång varje dag och känner en glädje att dela med mig av mina erfarenheter.
Thore Olsson är Certified SAFe 4® Agilist


Thore Olsson är certifierad SAFe 4® Product Owner/Product Manager