Jag som driver detta företag började 1997, efter min kandidatexamen i elektroteknik, arbeta som elingenjör och konstruktör av avancerade industrilösningar till tillverkningsindustrin. Efter några år gick intresset över till IT-branschen där jag har arbetat sedan 2000.

Jag började som systemutvecklare men kom snart in på kravhantering och affärsanalyser som produktägare med fokus på att förenkla för användaren men också att ge bättre och tydligare krav till utvecklarna. 2008 tog jag steget till att bli konsult och sedan 2012 driver jag ett konsultbolag där vi samverkar med många kunniga konsulter.

Det senaste året har mina uppdrag varit linjechef, projektledare, affärsanalytiker och produkt- tjänsteägare. Jag har arbetat inom olika branscher med fokus på att skapa och leverera IT-lösningar som förenklar det dagliga arbetet för kärnverksamheten.

Jag tror på ett strukturerat och organiserat tillvägagångssätt för att bringa ordning i kaos och ser alltid till helheten utan att missa viktiga detaljer. Har breda tekniska färdighet med kunskap och förståelse för att jobba med arkitekter, produktspecialister men också vara bron till kärnverksamheten.

Thore Olsson är Certified SAFe 4® Agilist


Thore Olsson är Certifierad SAFe 4® Product Owner/Product Manager